دانلود رایگان


دانلود سه 3 فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم اثر معاملات تعهدات موضوع ماده ۲۲۱ قانون مدنی تعهد استخدامي در شركت خصوصي تعهد توام با رهن فرصت مطالعاتي تعهد توام با رهن دانشجويان ارز بگيرقوه قضاييه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دادگاه ها شوراي حل اختلا - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود سه 3 فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم

دانلود رایگان دانلود سه 3 فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم اثر معاملات تعهدات موضوع ماده ۲۲۱ قانون مدنی تعهد استخدامي در شركت خصوصي تعهد توام با رهن فرصت مطالعاتي تعهد توام با رهن دانشجويان ارز بگيرقوه قضاييه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دادگاه ها شوراي حل اختلا تعهد توام با رهن دانشجويان ارز بگيرقوه قضاييه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دادگاه ها شوراي حل اختلاف راي دادگاه با فرمت آفيس ورد Office Word به صورت (Doc)3 صفحه با قابليت ويرايش و چاپ در دسترس شماست.
متعهد :خانم / آقاي : فرزند آقاي و نام مادر خانم داراي شماره شناسنامه صادره از متولد ساكن :
متعهد له :شركت : ( ) ثبت شده به شماره
مورد تعهد
الف : اقدام به اعمال مشروحه ذيل :
تلفن هايي كه مدير عامل ، رئيس هيات مديره و اعضاء هيات مديره متعهد له در اختيار او مي گذارد و اتصال جريان آن تلفن به تلفن داخلي سفارش دهنده اتصال تلفن .
باز ننمودن پاكات مراسلاتي كه به شركت واصل يا از شركت ...........................
را با كليه متعلقات و منضمات مربوطه در قبال مبلغ ريال نزد به رهن و وثيقه قرار داده و متعهد گرديده چنانچه منظور اصلي نسبت به مفاد اين سند عملي نگردد حق دارد بدون هيچ گونه تشريفات و با اعلام به اين دفترخانه در مورد تخلف از طريق صدور اجراييه معادل مبلغ مذكور به عنوان وجه التزام و بابت ديون و جبران خسارت دولت از متعهد و يا مورد رهن يا از هر دو به طور تضامني (اعم از متعهد و مورد رهن )وصول و دريافت نمايد و قبض كه شرط صحت رهن است از طرف مرتهن ( ) به عمل آمد و مورد رهن پس از قبض مرتهن مجدداً به موجب اين سند به تصرف راهن داده شد كه از جهت خود استيفاء منافع نمايد و تمامي هزينه مورد رهن در مدت مرقوم به عهده راهن است و راهن حق ندارد قبل از فك رهن نسبت به مورد رهن به عنوان صلح حقوق و شرط وكالت و اقرار در مازاد.........................
تعهد توام با رهن – دانشجويان ارز بگير
چنانچه از دانشگاه محل تحصيل به هر علتي كه مورد تائيد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي نباشد ، اخراج شود يا به دلايلي ترك تحصيل كند و يا از عهده امتحانات مربوطه برنيايد و يا ترك تابعيت ايران بنمايد و يا از انجام خدمت مورد تعهد استنكاف نمايد و يا پس از شروع به كار به هر علتي از موسسه محل خدمت اخراج شود و يا چنانچه معلوم گردد از دو يا چند محل متفاوت بورس يا كمك هزينه تحصيلي دريافت نموده است اداره كل بورس ها و دانشجويان خارج حوزه معاونت دانشجويي در همه موارد فوق يا هر موقعي كه مقتضي بداند حق ابطال گذر نامه و قطع ارز تحصيلي و اقدام به معاودت.....................................
با تشکر
فروشگاه فايل زندگي
فروشگاه مورد اعتماد شما


دانلود سه 3 فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


سنگهای دگرگونیسنگهای دگرگونی

تحقیق درباره اکسیژن

حاصلخيزي خاك